Samhandlingsarenaer

Samarbeidsarenaer

Styrermøte – Barnehage

Målgruppe: Kommunale og private styrere i barnehage.

Formål: Samhandling, informasjon

Møtehyppighet: 1 gang pr måned

Deltakere: Virksomhetsleder, styrere og nestleder.  

Ansvarlig: Virkehetsleder