Samhandlingsarenaer

Samarbeidsarenaer

Samarbeidsmøte – Skolefravær/ og eller vegring

Målgruppe: Fravær og/eller  skolevegring 

Formål: Hjelpe og få eleven mer på skolen 

Møtehyppighet: Etter behov

Deltakere: Foreldre, helsesykepleier (med samtykke) og evt sosiallærer  

Ansvarlig for møtet: Skolen