Samhandlingsarenaer

Samarbeidsarenaer

Ungdomsråd

Lyngdal kommunes ungdomsråd er et rådgivende organ for saker som gjelder eller har konsekvenser for ungdom. Gjennom ungdomsrådet skal ungdommen kunne påvirke politiske saker og øke ungdommens samfunnsengasjement.