Samhandlingsarenaer

Samarbeidsarenaer

Samarbeidsmøte – Helsestasjon og barnehagestyrere

Målgruppe: Helsestasjon og bhgstyrere 

Formål:   Gjennomgang og utveksling ifht fag og erfaring felles tema 

Møtehyppighet: Ca 4 ganger i året 

Deltakere: Helsesykepleiere og styrere i bhg 

Ansvarlig: BHG/ helsestasjon