Samhandlingsarenaer

Samarbeidsarenaer

Samarbeidsmøte – Helsestasjon og Barnas Stasjon Lister

Målgruppe: Familier med behov for ekstra oppfølging/knytte sosiale bånd 

Formål: Helsesykepleier hjelper familier til å komme i kontakt med Blå Kors Barnas stasjon Lister. Støtte i første møte og ellers etter behov.

Møtehyppighet: Etter behov

Deltakere: Aktuell familie, helsesykepleier, jordmor, ansatte ved Barnas stasjon Lister

Ansvarlig: Helsesykepleier/ Barnas Stasjon Lister