Samhandlingsarenaer

Samarbeidsarenaer

Samarbeidsmøte – Helsestasjon og tannhelsetjenesten

Målgruppe: ansatte i helsestasjon og tannhelsetjenesten

Formål: Gjennomgang rutiner, felles forståelse og oppdatering av retningslinjer 

Møtehyppighet: 2-3 ganger i året

Deltakere: Ansatte heslestasjon og tannhelsetjenesten i kommunen 

Ansvarlig: Tannhelsetjenesten