Samhandlingsarenaer

Samarbeidsarenaer

Overgangsmøte barnehage – skole

Overgangsmøte fra barnehage til barneskole.

Individsaker blir gjennomgått sammen med foresatte og eventuelt andre aktuelle instanser som for eksempel PPT.

 

Målgruppe: Barn som skal begynne på skolen. 

Formål: Informasjonsoverføring, god overgang. 

Møtehyppighet: 1 gang pr år

Deltakere: Barnehage og skole

Ansvarlig for møtet: Barnehage