Samhandlingsarenaer

Samarbeidsarenaer

Foreldresamtaler – Barnehager

Foreldresamtale i barnehagen er en fortrolig samtale mellom foreldre og barnehagepersonalet.

Her får man verdifull innsikt om barnets utvikling og trivsel.

Det tilbys foreldresamtaler to ganger i året og ellers ved behov.