Samhandlingsarenaer

Samarbeidsarenaer

BUTT – Barn og unges tverrfaglige team

Helsestasjon, familieveileder, barnevern, familievernkontor, PPT og ABUP har etablert et samarbeid som kalles BUTT.

I Lyngdal er det flere tjenester som har i oppgave å gi tilbud til barn, ungdom og familier som trenger bistand i kortere eller lengre perioder

Teamets målsetninger: Å bidra til å sikre at brukerne får en helhetlig og kvalitetsmessig god tjeneste

Teamets oppgave: Å blant annet bilstå deg med å finne fram til hvor og hvordan du skal få best mulig hjelp

 

Kontaktinformasjon BUTT:

Kontakt den enkelte tjeneste eller teamets koordinator på Lyngdal Helsestasjon, tlf 38 33 40 90