Samhandlingsarenaer

Samarbeidsarenaer

Overføringsmøte Barnehage – Skole

I forbindelse med skolestart så gjennomføres det et overføringsmøte mellom barnehage og skole, foresatte skal få tilbud om å delta.

Her gis det informasjon fra barnehagen som er viktig for skolen å vite om sine nye 1.klassinger.

Foresatte må samtykke til at barnehage og skole utveksler informasjon.