Samhandlingsarenaer

Samarbeidsarenaer

Politiråd

De fleste kommuner i Norge har etablert et politiråd.  SLT-samarbeidet kan være en viktig ressurs for politirådet. 

Politirådet er et formalisert samarbeid mellom øverste ledelse i kommunen og lokalt politi. Rådet skal være et strategisk organ for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet, og sikre utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune.