Samhandlingsarenaer

Samarbeidsarenaer

Ungdomskontrakt

Målgruppe: Ungdom mellom 15 og 18 år som har begått kriminalitet og fått en påtaleunnlatelse med vilkår 

Formål: Oppfølging og hjelp som et alternativ til straffeforfølgning 

Møtehyppighet: Etter behov/avtale 

Deltakere: Følges i utgangspunktet opp i kjernegruppe i tillegg til møter med forebyggende politi og/eller SLT-koordinator. Følges eventuelt opp av forebyggende politi og SLT-koordinator i samarbeid med andre

Ansvarlig: SLT-koordinator og/eller forebyggende politi 

 

Kontaktperson:

SLT-koordinator, Camilla Buch Vidringstad

Tlf: 94506067