Samhandlingsarenaer

Ansvarsgruppemøte/ BTI-møte – Barnehage/ Helsestasjon

BARNEHAGE/ HELSESTASJON:

Målgruppe: Barn med sammensatte og langvarige behov 

Formål: Samhandling. Riktig tiltak til riktig tid 

Møtehyppighet: 2 – 4 ganger pr år/ etter behov 

Deltakere: 2 – 4 ganger pr år/ etter behov 

Ansvar: barnehage/ Helsestasjonen