Samhandlingsarenaer

Samarbeidsarenaer

Foreldremøter – Barnehager

Det inviteres til foreldremøte to ganger i året.

Et aktivt samarbeid mellom hjem og barnehage har betydning for barnets utbytte av barnehageoppholdet.

Det er positivt med foreldre som engasjerer seg i viktige prinsipper i barnehagens opphold, og barnehagens foreldremøter kan være en viktig arena for input og for erfaringsutveksling.