Samhandlingsarenaer

Samarbeidsarenaer

Psykososialt kriseteam

Kommunen har et psykososialt kriseteam som trer i kraft etter forespørsel fra legevakt/ ambulanse, kriseledelsen, andre instanser feks politi og lignende, eller kriseteamets medlemmer.

Mål:

Sørge for at ofre og involverte ved kriser og katastrofer blir ivaretatt på en faglig forsvarlig måte etter den akutte situasjonen, og ved oppfølging inntil ordinært helsevesen overtar.

Det er en del av målsettingen at man skal kunne agere på første hverdag etter hendelse. I særlige tilfeller kan kriseteamet benyttes i helger/høytider. Dette vurderes av kriseteamets medlemmer.

Akutte situasjoner forventes håndtert av lege, legevakt, ambulanse, politi, brannvesen, prest og andre samarbeidspartnere.