Samhandlingsarenaer

Samarbeidsarenaer

FAU – Foreldrerådets arbeidsutvalg – Skole

Når du har barn på en skole, er du automatisk en del av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger representanter til Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) – en eller flere fra hver klasse. Til sammen utgjør de et utvalg som skal ha mulighet til å påvirke skolehverdagen og være en konstruktiv samarbeidspartner for skolen. FAU kan komme med råd og innspill, men også ta opp saker på eget initiativ.

På kommunenes nettside kan du lese mer detaljert om FAU