Samhandlingsarenaer

Samarbeidsarenaer

Samarbeidsmøte – Helsestasjon og Barnas Stasjon Lister

Målgruppe: Helsestasjon, Barnas stasjon 

Formål: Planlegge felles kurs/samarbeid 

Møtehyppighet: Ca 2 gange ri året 

Deltakere: Leder helsestasjon, kontaktperson hspl, jordmor, rep barnas stasjon 

Ansvarlig: Helsestasjon