Samhandlingsarenaer

Samarbeidsarenaer

Samarbeidsmøte – Helsestasjon og skole

Målgruppe: Rektor, inspektør, sosiallærer, helsesykepleier

Formål: Gjennomgang årshjul, planlegging av tema, psykososialt miljø 

Møtehyppighet: Fast 2 ganger i året , ellers etter behov

Deltakere: Helsespl , rektor, inspektør, sosiallærer 

Ansvarlig: Helsesykepleier