Samhandlingsarenaer

Samarbeidsarenaer

Tverrfaglig Team – Barn og unge

Formål: Kommunens overordnede tverrfaglige team, som er samhandlingsarena som løfter opp og jobber med fremgangsarbeid arbeid, –  med og for kommunenes barn, unge, familier

Mandat i Tverrfaglig team – barn og unge:

 1. Ansvar for oppfølging av det tverrfaglige arbeid for barn og unge i kommunen 
 2. Ansvar for arbeidet med, og oppfølging av barnevernsreformen 
 3. Kan ta avgjørelser som ligger innenfor virksomhetenes budsjettramme. Er barnevernsreformens arbeidsgruppe.

Møtehyppighet: månedlig og hyppigere ved behov

Deltakere:

 • Alle virksomhetsledere som jobber med barn, unge og deres familier (barnehage, skole, habilitering, kultur, helsestasjon og psykisk helse). ​
 • Rådgiver forebygging: Marianne Aarhoug Thorsen
 • Rådgiver folkehelse og sosial bærekraft: Kristine Illøkken
 • SLT-koordinator: Camillla Buch Vidringstad
 • Prosjektleder oppvekstreformen: Mette Madsen
 • PPT
 • Barnevern
 • Barnekoordinator: Torunn Damman Nordby
 • Andre kan hentes inn dersom nødvendig. ​

Ansvarlig for møtet:

 • Leder: Bente Ingebretsen, virksomhetsleder Barnehage og grunnskole
 • Nesteleder: Anne Bjørnevåg, avdelingsleder Helsestasjon