Samhandlingsarenaer

Samarbeidsarenaer

Elevråd

Ved hver grunnskole skal det for årstrinnene 5.-7.trinn og for årstrinnene 8.-10.trinn være et elevråd med representanter for elevene. Alle klassene i Lyngdal kommune velger en representant og en vara til elevrådet.

Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape et godt lærings- og skolemiljø. Elevrådet skal også kunne uttale seg og komme med innspill i saker som gjelder nærmiljøet til elevene.