Samhandlingsarenaer

Samarbeidsarenaer

Superbrukere – Folkehelse og livsmestring i Lister

Målgruppe: Superbrukere i Lister er ressurs for kursede, valgte ressurspersoner på enhetene og ledere ved enhetene. Nyansatte inviteres til kurs og påmeldes via sine ledere.

Formål: Videreføre “Listerløftet” og arrangere årlige dagskurs til nyansatte i Lister i temaer knyttet til Traumebasert tilnærming, Folkehelse og livsmestring (RVTS Sør).

Møtehyppighet: Et par ganger i semesteret

Gjentakende årlig Nyansattkurs: Onsdag, uke 43

Ansvarlig: Superbrukere i Lister, ved leder Marianne Aarhoug Thorsen