Samhandlingsarenaer

Samarbeidsarenaer

Samarbeidsmøte – Barnehage

Målgruppe: Barn med vedtak, ekstra utfordringer

Formål: Samhandling, tiltak, følge opp.  

Møtehyppighet: ved behov

Deltakere: Barnehage, PPT, helsestasjon

Ansvarlig: Barnehage