Samhandlingsarenaer

Samarbeidsarenaer

Rekom – Nettverkssamlinger, planleggingsdager

Målgruppe: Ansatte i barnehage

Formål: Kompetanseheving av ansatte 

Møtehyppighet: Ca 4-6 i året pr når en er med i en pulje.  

Deltakere: Barnehage

Ansvarlig: Lister pedagogiske senter (LPS)