Samhandlingsarenaer

Samarbeidsarenaer

Ansvarsruppemøte/ BTI-møte – Skole

Målgruppe: Barn med sammensatte og langvarige behov

Formål: Samhandling. Riktig tiltak til riktig tid

Møtehyppighet: 2 – 4 ganger pr år/ etter behov og avtale 

Deltakere: Ulike fra sak til sak, f.eks. foreldre, skole, helsesykepleier, PPT, barnevern, spesialisthelsetjenesten 

Ansvar: Skole