Samhandlingsarenaer

Ped. team – Skole

Målgruppe: Alle elever på skolen

Formål: Gjennomgang av prøveresultater og elever med sosial problemer for å finne riktige tiltak og evt. henvise 

Møtehyppighet: 2 ganger pr. mnd

Deltakere: Skolen, PPT, helsestasjon

Ansvarlig for møtet: Skolen