Samhandlingsarenaer

Samarbeidsarenaer

Foreldremøte – Barnehage

Målgruppe: Alle foreldre

Formål: Informasjon, samarbeid  

Møtehyppighet: 1- 2 ganer i året

Deltakere: Barnehage og foreldre

Ansvarlig: Barnehage