Samhandlingsarenaer

Samarbeidsarenaer

Samarbeidsmøte – Helsestasjon og frisklivsentralen

Målgruppe: Helsestasjon og frisklivssentralen 

Formål:  Planlegge tema for undervisning i skole og eventuelle kurs etter behov

Møtehyppighet: 2-4 gagner i året 

Deltakere: Ansatte på helsestasjonen og ansatte i frisklivsentralen 

Ansvarlig: Leder helsestasjon