Samhandlingsarenaer

Samarbeidsarenaer

Tildelingsmøter – Forvaltning og Habilitering

Målgruppe: Foreldre som har søkt om avlastning og lignende 

Formål: Kartlegging/ tildeling/ avslag søknader 

Møtehyppighet: 1 gang pr uke

Deltakere: Virksomhetsleder habilitering, avdelingsleder habilitering, saksbehandler forvaltning 

Ansvarlig: Saksbehandler v/ Forvaltning