Samhandlingsarenaer

Samarbeidsarenaer

Ledende helsesykepleiermøte i Agder

Målgruppe: Leder for helsestasjon i Agder kommunene og Statsforvalteren 

Formål:  Nettverk

Møtehyppighet: 1 gang pr mnd

Deltakere: Helsestasjon, Statsforvalteren

Ansvarlig: Går på rundgang