Samhandlingsarenaer

Samarbeidsarenaer

Pedagogisk team – Barnehage

Målgruppe: Styrere, pedagoger.

Barn en undrer seg over med behov for ekstra stimulering.  

Formål: Samhandlingstiltak. Jobbe konkret mot felles mål. Kollegaveiledning, refleksjon, systemarbeid. 

Møtehyppighet: 1 gang pr. mnd

Deltakere: PPT, helsestasjon, barnehage

Ansvarlig for møtet: Barnehage