Samhandlingsarenaer

Samarbeidsarenaer

Samarbeidsmøte – Helsestasjon og frivilligsentralen

Målgruppe: Ansatte helsestasjonstjenesten og frivillighetssentralen 

Formål: Samarbeid ifht div tiltak for barn/unge/familier 

Møtehyppighet: Ca 2 ganger i året 

Deltakere: Helsesykepleiere og leder for frivilligsentralen 

Ansvarlig: Leder helsestasjon