Abup “Drop in”

I forkant av BUTT (Barn og unges tverrfaglige team)  har ABUP «Drop-in»  tilbud i Lyngdal.

Her er det mulighet for veiledning/samtale med ABUP.

“Drop in” med ABUP er for foreldre/barn der de kan ta opp sin sak med ABUP.

Dette blir da på generelt grunnlag da barnet ikke er pasient ved ABUP.

Det er ønskelig fra ABUP’s side at det deltar representant fra kommunen sammen med foreldre/barn på “drop-in”.

Det er foreldre/barn som bestemmer hvem de evt. vil ha med seg til denne timen – om det er helsesykepleier, terapeut, skole eller andre fra kommunen.

“Drop in med abup” kan avtales med kontaktperson Lyngdal Helsestasjon.

Det er ikke satt av en hel time til det, men ca 30-45.

Alle rektorer og styrere i bhg får informasjon om BUTT.

 

Lisa

Når: Siste mandag i måneden, ca kl 11 – 12

Hvor: Lyngdal helsestasjon

Datoene for våren 2024:

29.april i Konsmo (hvis sak meldes inn fra Lyngdal nord) evt helsestasjon

27.mai på helsestasjon i Lyngdal.

  • Hvordan ta kontakt?

For å melde inn sake, kontakt helsesykepleier Lisa Omland kontaktes

Lyngdal Helsestasjon

E-post: Lisa.Omland@lyngdal.kommune.no

Telefon: 94 50 60 65.