Lyngdal kommune Tjenesteoversikt ABUB poliklinikken, Lister

ABUB poliklinikken, Lister

Har du behov for hjelp eller for å få tettere oppfølging? ABUB tilbyr utredning og behandling av barn og unge i alderen 0-17 år som har psykiske vansker og rett på behandling i spesialiserte tjenester. ABUB arbeider tverrfaglig og har tett samarbeid med skole, barnehage og kommune. ABUB har mulighet til å møte deg og din familie i deres lokaler i Farsund og Flekkefjord, de kan også komme hjem til deg eller møte deg på skolen. De vet at det for noen er lettere å snakke mens man tar en kjøretur, eller går en tur i skogen. Det er opp til deg.

Kontaktinformasjon:

Avdeling Farsund: 38327385

Avdeling Flekkefjord: 38196500