Jordmortjenesten

Jordmortjenesten er en del av helsestasjonstjenesten. Jordmortjenesten er et gratis lavterskeltilbud til alle gravide i kommunen.

Målet med tjenesten er å trygge den gravide og partneren gjennom svangerskapet, og forberede dere til foreldrerollen, fødsel og barseltid.