Foreldresupport

Foreldresupport er en gratis og anonym telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner med barn under 18 år, som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen.

Hvem er foreldresupport for

Alle som har et behov for å prate med noen i forbindelse med det å bli foreldre eller å være foreldre/omsorgsperson. Du kan være anonym og vi har taushethetsplikt.

Ved akutt fare for liv og helse og ved mistanke om mishandling, overgrep, eller omsorgssvikt overfor barn, har vi plikt til å melde fra i henhold til lovverk.

116 123 (tast) Telefon og chatt er åpen hele døgnet, alle dager, året rundt.

Les mer på deres nettside