Lyngdal kommune Tjenesteoversikt Frisklivsentralen – Friskliv Ung

Frisklivsentralen – Friskliv Ung

Frisklivssentralen er en helsetjeneste, og de som jobber der er helsepersonell. Tilbudet er til for alle innbyggere, i alle aldre.

Friskliv Ung: Veiledning for familier. Fokus på familie/barn, kosthold og aktivitet.

Lyngdal frisklivssentral er et tilbud til innbyggere i alle aldre som ønsker å fremme helse og forebygge sykdom og skade.

Frisklivssentralens hovedoppgave er dermed å stimulere og tilrettelegge for en livsstilsendring innenfor fysisk aktivitet, kostholdsvaner og røykeslutt.

Personer kan bli henvist av helsepersonell, av NAV eller kontakte frisklivssentralen på eget initiativ.

For mer informasjon om Frisklivsentralen, trykk her