Barneskoler

I Lyngdal kommune har vi 7 barneskoler lokalisert i sentrumsnære områder i sør til Konsmo og Byremo i nord, som alle skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Lyngdal har 7 barneskoler, hvorav 6 er offentlige og 1 er privat. Her er oversikten og informasjon om barneskolene i Lyngdal.

Berge Barneskole

Årnes Skole

 Å Barneskole

Kvås Barneskole

Lyngdal Kristne Grunnskole

Konsmo skole

Byremo Barneskule