Barneskoler

Skolene skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

I Lyngdal kommune har vi 8 barneskoler.

Barneskolene er lokalisert i sentrumsnære områder i sør til Konsmo og Byremo i nord.

Velkomstskolen på Rom har mange barneskoleelever og er skolen som gir et eget opplæringstilbud for barna som ikke behersker, eller kan lite norsk. For mange blir dette det første møtet med det norske skolesystemet.

 

Her er oversikt og informasjon om den enkelte barneskole i Lyngdal kommune.

Offentlige skoler:

Berge Barneskole

Årnes Skole

 Å Barneskole

Kvås Barneskole

Konsmo skole

Byremo Barneskule

Velkomstskolen

Privat skole: 

Lyngdal Kristne Grunnskole