Lyngdal kommune Tjenesteoversikt Barnas Stasjon Lister, Blå Kors

Barnas Stasjon Lister, Blå Kors

Barnas Stasjon Lister er et lavterskeltilbud for småbarnsfamilier og gravide i en sårbar livssituasjon. De tilbyr støttende og styrkende aktiviteter for å styrke foreldrerollen og forsterke barnas oppvekstvilkår.

Barnas Stasjon Lister er et lavterskeltilbud for småbarnsfamilier og gravide i en sårbar livssituasjon. De tilbyr støttende og styrkende aktiviteter for å styrke foreldrerollen og forsterke barnas oppvekstvilkår.

Kontakt: nina.nepstad@blakors.no

Adresse: Grønndokka 3, 4580 Lyngdal