Lyngdal kommune Tjenesteoversikt Barnas Stasjon Lister, Blå Kors

Barnas Stasjon Lister, Blå Kors

Barnas Stasjon Lister er et lavterskeltilbud for småbarnsfamilier og gravide i en sårbar livssituasjon. De tilbyr støttende og styrkende aktiviteter for å styrke foreldrerollen og forsterke barnas oppvekstvilkår. Tilbudet er for barn 0-12 år som vokser opp i familier med mange samtidige utfordringer i sin hverdag.

Barnas Stasjon Lister er et lavterskeltilbud, som er gratis, og er et tilbud for småbarnsfamilier og gravide i en sårbar livssituasjon. De er en viktig samarbedspartner i Lyngdal kommune mitt BTI-arbeid med barn, unge og deres familier.

De tilbyr støttende og styrkende aktiviteter for å styrke foreldrerollen og forsterke barnas oppvekstvilkår.

Barnas Stasjon i Lister har egen nettside hvor du finner informasjon om:

  • åpningstider
  • kontaktinformasjon
  • tilbud
  • gave

Avdelingsleder: Nina Nepstad, telefon 41420466

Adresse: Grønndokka 3, 4580 Lyngdal