Lyngdal kommune Tjenesteoversikt Blå Kors – Barnas stasjon

Blå Kors – Barnas stasjon

Hos oss kan du få hjelp i foreldrerollen, støtte til hele familien eller barna alene. For å delta i våre tilbud må familien være registrert hos oss.

Barnas Stasjon Lister er et lavterskeltilbud, som er gratis, og er et tilbud for småbarnsfamilier og gravide i en sårbar livssituasjon.

  •  er en viktig samarbedspartner i Lyngdal kommune mitt BTI-arbeid med barn, unge og deres familier.
  • tilbyr støttende og styrkende aktiviteter for å styrke foreldrerollen og forsterke barnas oppvekstvilkår.

Tilbudet er for barn 0-12 år som vokser opp i familier med mange samtidige utfordringer i sin hverdag.

Barnas Stasjon i Lister har egen nettside hvor du finner informasjon om:

  • åpningstider
  • kontaktinformasjon
  • tilbud
  • gave

Avdelingsleder: Nina Nepstad, telefon 41 42 04 66

Adresse: Grønndokka 3, 4580 Lyngdal