Lister Barnevern

Med barnet i fokus – rett hjelp til rett tid.

Alle barn har rett på en trygg og god oppvekst. Omsorg for barn er i første rekke foreldrenes ansvar, og barn skal bo hjemme så sant det er mulig. Barnevernet kan være en støttespiller for barn og familier som trenger hjelp. Barnevernet snakker alltid med barnet det gjelder, da deres opplevelser og perspektiv tydelig skal komme frem. Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

Les mer om denne tjenesten på ressurssiden: Listersamarbeidet

 

Lister Barnevern

Lyngdal kommune

Tilstedeværende barnevern, les mer om dette i tjenesteoversikten

Barnevernsvakta Lister barnevern: 902 26 111 (døgnbemannet vakttelefon)