Barnevernet

Lister Barnevern

Lyngdal kommune

Barnevernsvakta Lister barnevern: 902 26 111 (døgnbemannet vakttelefon)