Lyngdal kommune Tjenesteoversikt Helsestasjonen, 0-5 år

Helsestasjonen, 0-5 år

Helsestasjonen tilbyr helseundersøkelser til barn 0-5 år, helseopplysning og veiledning til foreldre.

På helsestasjonene samarbeider helsesykepleiere, lege, jordmor, fysioterapeut og andre helsearbeidere om å gi et best mulig tilbud til foreldre og barn i alderen 0 til 5 år.

Helsestasjonen jobber forebyggende. Fokus er å fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse. Det føres journal (helsekort) om barnets vekst og utvikling. Helsestasjonen kan også henvise til spesialisthelsetjenesten for nærmere undersøkelse og behandling.

Les mer om de ulike tjenestene til Helsestasjonen