Barnehager

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Barnehagetjenesten skal sikre våre barn en trygg og god oppvekst.

Barnehagene er delt inn i 2 soner, Lyngdal nord og Lyngdal Sør.

  • Kommunale barnehager:

Lyngtua Barnehage

Nygård Barnehage

Konsmo Barnehage

Byremo Barnehage

  • Private barnehager:

Eplehagen Barnehage

Filadelfia Barnehage

Frikirken Åpen barnehage

Kvås Barnehage

Faråna Barnehage

Rom Barnehage