Lyngdal kommune Tjenesteoversikt Alarmtelefonen Barn og unge

Alarmtelefonen Barn og unge

Alarmtelefonen er barnevernets døgnåpne svartjeneste hvor barn og unge som er utsatt for ulike former for omsorgssvikt, eller som har behov for bistand på grunn av egen risikoatferd skal kunne henvende seg. Voksne som er bekymret for barn kan også ta kontakt.

Alarmtelefonen er en gratis tjeneste der du kan henvende deg anonymt.

Alarmtelefonen for barn og unge (116111.no)

Video | Alarmtelefonen for barn og unge