Abup

Abup er en del av Sørlandet sykehus HF og gir et spesialisert helsetilbud til barn og unge (0-18 år) med psykiske vansker, og deres pårørende.

Abup er en del av Sørlandet sykehus HF og gir et spesialisert helsetilbud til barn og unge (0-18 år) med psykiske vansker, og deres pårørende. Dette kan være utredning og behandling av angst, atferdsvansker, utviklingsforstyrrelser, ADHD, depresjon, tvangslidelse, selvmordsfare, spiseforstyrrelser, skolevegring med mer.

Abup har kontor i Farsund.

Les mer om Abup på deres nettside.