Etteradopsjon

Er du adoptert eller har du adoptert et barn?

Bufetat tilbyr råd og veiledning til adopterte og familiene etter adopsjon via en telefontjeneste. Tjenesten betjenes av erfarne rådgivere i Bufetat region øst. Disse rådgiverne har taushetsplikt.

Kompetansetjenesten kan nås på telefon 466 16 603.

Trenger du informasjon eller fagstøtte om adopsjonsspesifikke problemstillinger i din jobb? Da kan du bruke kompetansetjenesten.

Gå inn på nettsiden, Etteradopsjon, for å lese mer.