Lyngdal kommune Tjenesteoversikt Kultur og fritid barn og unge

Kultur og fritid barn og unge

Virksomhet for kultur har ansvaret for kulturtilbudet i kommunen, som bibliotek, kulturskole, kino, kulturhus, frivilligsentral og fritidsklubb.

Kulturkontoret holder til på Lyngdal kulturhus, og Kulturskolen på Lyngdal ungdomsskole.

  • Biblioteket har tre avdelinger i Lyngdal. I tillegg til hovedbiblioteket i Lyngdal kulturhus er det avdeling både på Konsmo og Byremo.
  • Innbyggertorgene er samlokalisert med bibliotekene.
  • Virksomheten har også fagansvar for idrett og friluftsliv, og er kontakt for idrettsrådet.

Mer informasjon: Lyngdal kommune – Kultur

Her er mer informasjon:  Kultur og fritid – Lyngdal kommune

Fritidstilbud – foreningsportal/ Lag og foreninger

Fritidsklubber

Kulturskolen