Kultur og fritid

Kultur og fritid gir deg en oversikt over de ulike tiltak som tjenesten  har for barn og unge. Virksomheten har ansvaret for kulturtilbudet i kommunen, som bibliotek, kulturskole, kino, kulturhus, frivilligsentral og fritidsklubb. Virksomheten har videre fagansvar for idrett og friluftsliv, og er kontakt for idrettsrådet.