Lyngdal kommune Tjenesteoversikt Velkomstskolen 1.-10.trinn

Velkomstskolen 1.-10.trinn

Skolen gir et intensivt norskopplæringstilbud for minoritetsspråklige barn og unge i Lyngdal kommune. Det er et opplæringstilbud for elever som ikke behersker eller kan lite norsk, og for mange blir dette det første møtet med det norske skolesystemet.

Opplæringen følger læreplanen Grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

Velkomstskolen vektlegges muntlig og skriftlig trening i norsk. Undervisningen er temabasert, og vi jobber med vokabular, begrepslæring, kommunikasjonsstrategier og andre språkfremmende aktiviteter. Mye av undervisningen foregår i klasserommet, men elevene har også turer og ekskursjoner rundt i nærmiljøet, biblioteket, skog og mark. Å informere om norsk skolekultur, normer, regler, sosiale og språklige koder er en viktig del av undervisningen

Elevene kan være på Velkomstskolen i inntil to år og overføres etter hvert til nærskolen.

Beliggenhet og Kontaktinformasjon: Velkomstskolen/ Voksenopplæringen