Lyngdal kommune Tjenesteoversikt Helsestasjonens Familieteam

Helsestasjonens Familieteam

Familieteamet i Lyngdal er et tverrfaglig lavterskeltilbud til familier med barn fra 0-18 år. Barnet er i fokus, og familieteamet bidrar som en «støttefunksjon» til det beste for barnet!

Familieteamet er en del av Helsestasjonstjenesten og er et lavterskeltilbud innen psykisk helsearbeid for barn, unge og deres familie

Vi jobber for:

  • Barn og ungdom bosatt i Lyngdal kommune
  • Barn, ungdom og familier som ønsker mer oppfølging utenom helsestasjonens og skolehelsetjenestens ordinære åpningstid
  • Foreldre som trenger støtte og veiledning i foreldrerollen
  • Familier som ønsker noen å snakke med, hjelp og støtte

Familieteamet består av miljøterapeuter, familieterapeuter, miljøarbeider, skolelos og ungdomslos.

Mer informasjon:

Familieteamet i Lyngdal 

  • tilbudet
  • verdigrunnlaget
  • hva kan vi hjelpe med?
  • hvordan jobber vi
  • hvordan ta kontakt og henvendelsesskjema

Ved ytterligere spørsmål kan Familieteamet kontaktes på telefon 38 33 40 90