Lyngdal kommune Tjenesteoversikt NAV – Familiekoordinator – Nye Mønstre

NAV – Familiekoordinator – Nye Mønstre

Lyngdal kommune – NAV 

NAV har familiekoordinatorer gjennom “Nye Mønstre”.

  • Kontakt: 55 55 33 33

Familiekoordinator er et tilbud til familier som lever i lavinntekt. Familiekoordinator tilbys for å følge opp familiemedlemmene og der familier selv definerer problemet og som ønsker hjelp knyttet til arbeid, bosituasjon, økonomi og lignende.

Les mer om familiekoordinator i BTI tiltaksoversikt for mer konkret informasjon.