Lyngdal kommune Tjenesteoversikt Familiekoordinator – Nye Mønstre -NAV

Familiekoordinator – Nye Mønstre -NAV

Familiekoordinator er et tilbud til familier som lever i lavinntekt.

Familiekoordinator tilbys for å følge opp familiemedlemmene og der familier selv definerer problemet og som ønsker hjelp knyttet til arbeid, bosituasjon, økonomi og lignende.

NAV har familiekoordinatorer gjennom “Nye Mønstre”.

  • Kontakt: 55 55 33 33

For mer informasjon: Lyngdal kommune – NAV 

Les mer om familiekoordinator i BTI tiltaksoversikt for mer konkret informasjon.