Lyngdal kommune Tjenesteoversikt Politiet – forebyggende politi

Politiet – forebyggende politi

Politiet jobber forebyggende med barn, unge og deres familier i Lyngdal kommune,

Farsund og Lyngdal politistasjon:

Politiet jobber forebyggende med barn og unge i Lister, i tett samarbeid med kommunene. Eksempelvis SLT koordinator, idretten, ungdomsklubber, skoler, menigheter, institusjoner og andre.

  • Har du akutt behov for politiets hjelp, ring 112.
  • Sentralbordet er døgnåpent, ring 02800.

 

Lyngdal kommune:

Rus-og kriminalitetsforebygging og SLT

Politiet:

Råd og veiledning

Vold og overgrep mot barn og unge

Avvergingsplikt og meldeplikt

Trygg nettbruk