Politiet

Har du akutt behov for politiets hjelp, ring 112. Sentralbordet er døgnåpent, ring 02800. Politiet jobber forebyggende med barn, unge og deres familier i Lyngdal kommune, i tett samarbeid med SLT koordinator., men også idretten, ungdomsklubber, menigheter og andre.

Farsund og Lyngdal politistasjon

Har du akutt behov for politiets hjelp, ring 112. Sentralbordet er døgnåpent, ring 02800.

Politiet jobber forebyggende med barn og unge i Lister, i tett samarbeid med kommunene.

Les mer om Rus-og kriminalitetsforebygging og SLT i Lyngdal kommune.