Lyngdal kommune Tjenesteoversikt HABU – Habilitering for barn og unge

HABU – Habilitering for barn og unge

Habilitering for barn og unge. HABU gir tverrfaglige spesialisthelsetjenester til barn og unge under 18 år med nedsatt funksjonsevne, eller der det foreligger en bekymringsfull utvikling som krever nærmere utredning.

Habilitering for barn og unge.

Mer om tjenesten HABU, Kristiansand SSHF

HABU gir tverrfaglige spesialisthelsetjenester til barn og unge under 18 år med nedsatt funksjonsevne, eller der det foreligger en bekymringsfull utvikling som krever nærmere utredning.

Målet for deres tjenester er at barn og unge med funksjonsnedsettelser i størst mulig grad skal oppnå mestring, selvstendighet og deltakelse i samfunnet.

De tilbyr

  • tverrfaglig utredning
  • diagnostikk
  • behandling
  • oppfølging.

HABU samarbeider med spesialisthelsetjeneste, fastleger, kommunale helse- og omsorgstjenester, barnehager, skoler, PPT og andre tjenester for barn og unge.